210022995_105865051757579_4309211963758615996_n.png

สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย (สธก) เป็นการรวมกลุ่มอาชีพนักดนตรีและผู้ประกอบการผับ บาร์ คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ อีเวนต์ สำหรับหารือ ขับเคลื่อน แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้างและปัจเจกทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว 

 

จุดเริ่มต้นของ #Saveคนกลางคืน

เกิดขึ้นจากการพูดคุยใน Clubhouse ชื่อห้อง “ธุรกิจและคนกลางคืนที่กำลังจะตายจากการจัดการโควิดของรัฐ” 

โดยเป็นการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 และไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ 

ซึ่งมีตัวแทนจากหลากหลายอาชีพมาพูดคุยพร้อมกัน ทำให้เกิดกระแส #Saveคนกลางคืน และ #อย่าทิ้งคนหาค่ำกินเช้า ขึ้นมา

ด้วยความร่วมมือกันจาก "ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิง" และ "ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจบันเทิง

ในการจัดตั้งกลุ่มสำหรับคนกลางคืนขึ้นมานั้น เพื่อรวบรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด-19 และผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 

จากสถานการณ์โควิดเกือบสองปีที่ผ่านมา กลุ่มคนทำงานและผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืน โดนรัฐสั่งปิดแบบเหมารวมเป็นรายแรก แต่เปิดเป็นรายสุดท้ายเสมอ อาชีพที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาล บัดนี้ถูกสั่งให้กลายเป็นจำเลยสังคม

กลุ่มนักดนตรีและธุรกิจภาคกลางคืนจึงรวมตัวกันสร้างสมาพันธ์ฯ นี้ เพื่อรวมพลังเรียกร้องความยุติธรรม และเพื่อสร้างความมั่นคงต่ออาชีพคนกลางคืน เพราะไม่มีทางทราบได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ต่อให้ครั้งนี้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ แต่คนรุ่นหลังอาจเกิดปัญหาเช่นเดิมได้ และพวกเขาต้องมาดิ้นรนกันแบบนี้อีก ถึงเวลาที่ต้องมาช่วยกันปกป้องอนาคตสายอาชีพของเรา และสร้างมาตรฐานการจ้างงานไม่ให้อาชีพของพวกเราถูกเอารัดเอาเปรียบ
 

 
202278361_10222167802077486_7699655146746684964_n.jpg
203396816_4403999746298424_7594833954424123235_n-2.jpg
meeting1-2.jpg

ที่ผ่านมา กลุ่มตัวแทนสมาพันธ์ฯ ได้เข้าพบหน่วยงานภาครัฐและองค์กร​ที่เกี่ยวข้องเพื่อเจรจาเรียกร้องการเยียวยาธุรกิจและให้สายอาชีพของพวกเราสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานได้เช่นเดียวกับทุกอาชีพแล้ว

 

โดยมี 8 ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนและเยียวยาให้กับผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกลางคืน ดังนี้ 

  1. ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม

  2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อค เพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดให้บริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

  3. ผ่อนปรนให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อบริโภคแบบนั่งในร้านค้าได้

  4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพได้ทุกประเภท

  5. พิจารณาจัดสรรวัคซีนโดยเร็วที่สุด

  6. พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยาการพักชำระหนี้ และ/หรือการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจและรักษาการจ้างงานพนักงานจากการปิดธุรกิจชั่วคราว

  7. เปิดโอกาสให้เอกชน และ/หรือประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง, เสนอแนะ,
    พูดคุยในกระบวนการการออกมาตรการและนโยบายต่างๆ 

  8. เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน

ชมรมตามกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย (สธก) ได้รวบรวมและจัดตั้งขึ้น มีทั้งหมด 6 ชมรม ดังนี้ 

eric-tompkins-aEQjSheM5lc-unsplash.jpg

ชมรมผู้ประกอบการผับ บาร์ (รายย่อย)

สมาชิก : ผู้ประกอบการและพนักงานผับบาร์ขนาดเล็ก - กลาง 

steijn-leijzer--SS5Z5x8rKk-unsplash.jpg

ชมรมดีเจและโปรโมเตอร์กรุงเทพฯ

สมาชิก : ดีเจและคนจัดปาร์ตี้ หรือจัดคอนเสิร์ตรายย่อย

josh-olalde--Ygu9Qx309s-unsplash.jpg

ชมรมคราฟท์เบียร์

สมาชิก : ผู้ผลิต , ผู้นำเข้า , ผู้จัดจำหน่าย, ​ร้านอาหารที่เน้นขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทคราฟท์เบียร์

melanie-van-leeuwen-QA-qQfWJM0E-unsplash.jpg

ชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทย

สมาชิก : นักดนตรี , MC , นักแสดงโชว์ , คอรัส , แดนซ์เซอร์ ,
ครูสอนดนตรี และผู้อยู่เบื้องหลังงานเพลง

bantersnaps-qMFSP1xYVTQ-unsplash.jpg

ชมรมคนทำคอนเสิร์ตและอีเวนต์

สมาชิก : นักออกแบบเวที แสง สี เสียง, ช่างเทคนิค , Show Director ,
Backstage Crew , All Staff Event

chino-rocha-X52UzrosyDs-unsplash.jpg

ชมรมบาร์เทนเดอร์และค็อกเทลบาร์

สมาชิก : กลุ่มอาชีพบาร์เทนเดอร์และค็อกเทลบาร์

การเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ ผ่านการเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มที่เหมาะกับคุณ คือการร่วมแสดงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงอย่างยั่งยืน

ขอต้อนรับร่วมชมรมที่เข้าทางคุณด้วยความยินดียิ่ง